REKRUTACJA

Z racji na liczne zapytania dotyczące dołączenia do BOA Ciechanów, informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na stanowisko operatorów sekcji. Każdy potencjalny kandydat musi spełnić wszystkie wymienione poniżej wymagania, aby ubiegać się o przyjęcie do sekcji w BOA oraz pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.

 

Minimalne wymagania jakie należy spełnić, aby przystąpić do procesu rekrutacji:

- ukończony 18 rok życia najpóźniej w dniu przystąpienia do rekrutacji

- posiadania minimalnego wyposażenia niezbędnego, aby przystąpić do rekrutacji, a mianowicie:

a) mundur polowy w maskowaniu wz. 93 pantera

b) obuwie taktyczne

c) nakrycie głowy (hełm/czapka patrolowa/bonnie hut w maskowaniu wz. 93 pantera)

d) gogle lub okulary ochronne

e) replika broni, której moc nie przekracza 600fps (liczone na kulkach 0,2g)

 

wykaz sprzętu używanego przez operatorów BOA Ciechanów został zamieszczony tutaj.

 

Każdy kandydat, który spełni minimalne wymagania, będzie mógł ubiegać się o miejsce i tytuł operatora sekcji.

 

Na chwilę obecną posiadamy wakaty na stanowisko:

- radiooperatora 1 wakat

- sanitariusza 1 wakat

- snajpera/spootera 1 wakat

- szturmowca 1 wakat